Објављена радна верзија Нацрта закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину

Министарство финансија је на својој интернет страници објавило радну верзију Нацрта закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину.

Сугестије и примедбе могу да се доставе Сектору за фискални систем путем електронске поште на адресу fiskalni.sektor@mfin.gov.rs најкасније до 4. новембра 2020. године, до 15:30 сати.

Радна верзија Нацрта закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину

Преглед измена

Поделите: