Објављена крајња спецификација апликативног интерфејса за непосредан приступ систему електронских фактура и коначни примери XМЛ датотека по UBL 2.1 стандарду

Министарство финансија је објавило следећу документацију у вези са системом електронских фактура:

Коначни примери XМЛ датотека по UBL 2.1 стандарду доступни су за преузимање за следеће типове докумената:

  • Авансна фактура
  • Фактура са ослобођењем ПДВ-а
  • Фактура за јавну набавку
  • Књижно одобрење у периоду
  • Књижно одобрење за више фактура
  • Књижно задужење повезано са више фактура
  • Књижно задужење у периоду

Поделите: