Објављен „Службени гласник РС“ број 99 од 6.11.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 99 од 6.11.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
  • ОДЛУКА о расписивању избора за одборнике скупштина општина Прешево, Мионица, Неготин и Пећинци
Влада
  • РЕШЕЊЕ о изменама Решења о утврђивању листе означених лица
Други државни органи и државне организације
  • ПРАВИЛНИК о квалитету ваздухопловних података и ваздухопловних информација за Јединствено европско небо

Поделите: