Објављен „Службени гласник РС“ број 99 од 2.9.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 99 од 2.9.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о условима, начину и поступку за давање пољопривредног земљишта у државној својини на коришћење у непољопривредне сврхе
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2022. години
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременој забрани извоза одређених дрвних сортимената од битне важности за Републику Србију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Завода за социјално осигурање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Образовно-научног центра „Рас”
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада „Јединице за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд за 2022. годину и Финансијско пословање „Јединице за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о Београд – план за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6907/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6908/2022
 • АКЦИОНИ ПЛАН за 2022. и 2023. годину за спровођење Стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2023. годину
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Суботици
Други државни органи и државне организације
 • НАРЕДБА о пописним обрасцима за Попис становништва, домаћинстава и станова у 2022. години
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0528/21-11
ОГЛАСИ

Поделите: