Објављен „Службени гласник РС“ број 99 од 10.11.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 99 од 10.11.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о куповини дела дистрибутивне гасне мреже изграђене у насељима Товаришево, Обровац и Младеново откупом сувласничких права својине IMPRESA DEL FIUME COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. Taranto, R. Italija, mat. br. 00417330347
 • ИСПРАВКА Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Здравственог центра Ваљево
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
 • ПРАВИЛНИК о оверавању неаутоматских вага
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о подстицајима за инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре
 • ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања права на подстицаје за производњу садног материјала за произведене саднице воћака, винове лозе, хмеља и ружа
 • ПРАВИЛНИК о подстицају за очување животињских генетичких ресурса у банци гена
 • ПРАВИЛНИК о стручном испиту за туристичког водича и туристичког пратиоца
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора библиотеке „Вук Караџић” у Косовској Митровици
Друге организације
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР о изменама и допунама Посебног колективног уговора за запослене у установама студентског стандарда чији је оснивач Република Србија
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Монус” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.o.o. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Нови Сад
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању престанка мандата директора Јавног комуналног предузећа „10 октобар”, Барајево
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „10. октобар”, Барајево
ОГЛАСИ

Поделите: