Објављен „Службени гласник РС“ број 98 од 3.11.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о допуни Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника o садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 98 од 3.11.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности
 • УРЕДБА о престанку важења Уредбе о обављању основног, редовног и ванредног прегледа чамаца и пловећих постројења
 • СТРАТЕГИЈА за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици Србији за период 2017–2020. године
 • ОДЛУКА o оснивању Националног координационог тела за олакшавање трговине
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање лешева животиња и других отпадака животињског порекла „Напредак” Ћуприја
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање лешева животиња и других отпадака животињског порекла „Напредак” Ћуприја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Етнографског музеја у Београду — Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Етнографског музеја у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Архива Србије — Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Архива Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Образовно-културног центра „Вук Караџић”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Републичке установе Филмске новости
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Републичке установе Филмске новости
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа–Мост”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа–Мост”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Сремског управног округа са седиштем у Сремској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Дома здравља Звечан
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Перту, Аустралија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Анталији, Република Турска
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Тел Авиву, Држава Израел
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Јерусалиму, Држава Израел
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-10486/2017
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-10650/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 број 401-10761/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 број 401-10762/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-10436/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-10437/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-10438/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-10441/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-10534/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-10536/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-10539/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-10749/2017
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Замбије у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о прихватању Извештаја о процени вредности капитала Јавног предузећа за склоништа
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Сечањ, Република Србија и града Азова, Руска Федерација
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интрерса, 05 број 465-10550/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интрерса, 05 број 465-10545/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интрерса, 05 број 465-10547/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интрерса, 05 број 465-10544/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интрерса,05 број 465-10552/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интрерса, 05 број 465-10553/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интрерса, 05 број 465-10563/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интрерса, 05 број 465-10623/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интрерса, 05 број 465-10624/2017
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о Националном оквиру образовања и васпитања
 • ПРАВИЛНИК о врсти, намени и прегледима чамаца, пловећих тела и плутајућих објеката
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о критеријумима за избор кандидата за полазнике курса за Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника o садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-203/2017-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-204/2017-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-224/2017-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-225/2017-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-240/2017-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-242/2017-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-243/2017-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-244/2017-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-256/2017-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-257/2017-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-258/2017-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-259/2017-09
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 558-2/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 558-3/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 574-1/17
 • ИЗМЕНА И ДОПУНА Јавнобележничке тарифе
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о параметрима квалитета за обављање поштанских услуга и минималном квалитету у обављању универзалне поштанске услуге
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0926/16-11
Друге организације
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора ЈП „Рзав”, Ариље
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Рзав”, Ариље
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина „Велетабак” д.о.о.
ОГЛАСИ

Поделите: