Објављен „Службени гласник РС“ број 98 од 20.10.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 98 од 20.10.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене коридора аутопута Београд – Зрењанин – Нови Сад
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о методологији за прорачун индикатора потрошње енергије у друмском саобраћају
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2021. годину
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-548/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-575/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-584/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-586/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-603/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-608/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-704/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-800/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-806/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-27/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-28/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-29/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-30/2021-01
Други државни органи и државне организације
 • НАРЕДБА о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о заштити података о личности
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника за рад и поступање у вршењу стручно-саветодавних послова у шумама сопственика
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја „Национални парк Фрушка гора“
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја „Национални парк Фрушка гора“
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Комуналпројект” Бачка Паланка
ОГЛАСИ

Поделите: