Објављен „Службени гласник РС“ број 98 од 1.9.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о обрачуну просечне велепродајне цене деривата нафте EVRO DIZEL и EVRO PREMIJUM BMB 95

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 98 од 1.9.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Монголији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Пекингу
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Монголији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Пекингу
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Грузији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Кијеву
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Грузији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Јеревану
Влада
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о обрачуну просечне велепродајне цене деривата нафте EVRO DIZEL и EVRO PREMIJUM BMB 95
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар привредних субјеката који обављају промет дуванских производа по посебном поступку
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Друге организације
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Статута Акредитационог тела Србије

Поделите: