Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 97 od 13.12.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • UREDBA o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2019. godinu

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 97 od 13.12.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
  • UREDBA o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2019. godinu

Podelite: