Објављен „Службени гласник РС“ број 97 од 13.12.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • УРЕДБА о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2019. годину

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 97 од 13.12.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • УРЕДБА о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2019. годину

Поделите: