Објављен „Службени гласник РС“ број 96 од 5.7.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 96 од 5.7.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарства
  • РЕШЕЊЕ о установљавању ловишта „Дели Јован”
  • РЕШЕЊЕ о установљавању ловишта „Тодорова река”
  • РЕШЕЊЕ о установљавању ловишта „Северни Кучај”
Републичка изборна комисија
  • ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за народне посланике Народне скупштине

Поделите: