Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 96 od 27.8.2022. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 96 od 27.8.2022. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
  • ODLUKA o predlogu kandidata za predsednika Vlade Republike Srbije

Podelite: