Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 96 od 11.12.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ODLUKA o izmeni Odluke o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 96 od 11.12.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o klasama putničkih brodova
 • STRATEGIJA bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji za period od 2018. do 2022. godine sa Akcionim planom za njeno sprovođenje
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti operatora distributivnog sistema „EPS Distribucija” d.o.o. Beograd
Ministarstva
 • PRAVILNIK o vlagomerima za zrna žitarica i semenke uljarica
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o programu za polaganje stručnog ispita za ispitivača, programu i rokovima za održavanje seminara, načinu polaganja stručnog ispita i ispita provere znanja i izgledu i sadržaju obrasca dozvole (licence) za ispitivača
 • PRAVILNIK o načinu vođenja Registra lica ovlašćenih za obavljanje poslova izvoza i uvoza naoružanja i vojne opreme, brokerskih usluga i tehničke pomoći
 • PRAVILNIK o obrascima saglasnosti za bezbednosnu proveru
 • PRAVILNIK o obrascu i sadržini zahteva za izdavanje dozvole, obrascu dozvole i drugim obrascima koji prate izvoz i uvoz naoružanja i vojne opreme
 • PRAVILNIK o načinu izdavanja dozvole za izvoz i uvoz naoružanja i vojne opreme po posebnoj proceduri
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-701/2018-09
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-702/2018-09
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-703/2018-09
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-708/2018-09
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-721/2018-09
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-67/2016
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru zamenika javnog tužioca
 • ODLUKA o izboru zamenika javnog tužioca
 • ISPRAVLJENA PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 27471/15 i 12 drugih, Mirković i drugi protiv Srbije
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o utvrđivanju Programa monetarne politike Narodne banke Srbije u 2019. godini
 • ODLUKA o izmeni Odluke o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata
 • ODLUKA o izmeni i dopunama Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o kućnom redu u centru za azil i drugom objektu za smeštaj tražilaca azila
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika generalnog sekretara — Sektor za saradnju i izveštavanje u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika generalnog sekretara — Sektor za žalbe i izvršenja — pristup informacijama u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0783/17-11
 • FINANSIJSKI PLAN Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu
Druge organizacije
 • UPUTSTVO o načinu izdavanja uverenja Privredne komore Srbije i overavanja isprava
 • ODLUKA o utvrđivanju cena rezervisanih poštanskih usluga u međunarodnom poštanskom saobraćaju
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Dinamic Tobacco” d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o određivanju matičnih područja za vođenje matičnih knjiga na teritoriji opštine Tutin
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Subotica-trans”, Subotica
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Subotičke pijace”, Subotica
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Pogrebno”, Subotica
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo”, Subotica
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking”, Subotica
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za pružanje pijačnih usluga „Pijaca”, Leskovac
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca „Moravac”, Mrčajevci
OGLASI

Podelite: