Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 95 od 3.7.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 95 od 3.7.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Tadžikistan, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Moskvi
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Turkmenistanu, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Moskvi
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Turkmenistanu, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Moskvi
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Tadžikistan, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Moskvi
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Uzbekistan, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Moskvi
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Uzbekistan, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Moskvi
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kirgiskoj Republici, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Moskvi
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kirgiskoj Republici, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Moskvi 
Ministarstva
 • PRAVILNIK o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje
 • GODIŠNJI IZVEŠTAJ o realizaciji poslova izvoza, uvoza, pružanja brokerskih usluga i tehničke pomoći u oblasti robe dvostruke namene za 2018. godinu
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-134/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-150/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-151/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-152/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-157/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-161/2020-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-179/2020-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-180/2020-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-181/2020-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-182/2020-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-183/2020-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi
Drugi državni organi i državne organizacije
 • NAREDBA o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje vazdušnog saobraćaja
 • REŠENJE o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u junu 2020. godine
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Yala Habibi d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za komunalne delatnosti „Badnjevo”, Negotin
OGLASI

Podelite: