Објављен „Службени гласник РС“ број 95 од 3.7.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 95 од 3.7.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Таџикистан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Москви
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Туркменистану, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Москви
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Туркменистану, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Москви
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Таџикистан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Москви
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Узбекистан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Москви
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Узбекистан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Москви
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Киргиској Републици, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Москви
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Киргиској Републици, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Москви 
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње
 • ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ о реализацији послова извоза, увоза, пружања брокерских услуга и техничке помоћи у области робе двоструке намене за 2018. годину
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-134/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-150/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-151/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-152/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-157/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-161/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-179/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-180/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-181/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-182/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-183/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Руми
Други државни органи и државне организације
 • НАРЕДБА о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у јуну 2020. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево”, Неготин
ОГЛАСИ

Поделите: