Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 95 od 28.12.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 95 od 28.12.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2002. godinu
 • ZAKON o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2003. godinu
 • ZAKON o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2004. godinu
 • ZAKON o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2005. godinu
 • ZAKON o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2006. godinu
 • ZAKON o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2007. godinu
 • ZAKON o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2008. godinu
 • ZAKON o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2009. godinu
 • ZAKON o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2010. godinu
 • ZAKON o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2011. godinu
 • ZAKON o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2012. godinu
 • ZAKON o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinu
 • ZAKON o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2014. godinu
 • ZAKON o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2015. godinu
 • ZAKON o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2016. godinu
 • ZAKON o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2017. godinu
 • ZAKON o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2018. godinu

Podelite: