Објављен „Службени гласник РС“ број 95 од 28.12.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 95 од 28.12.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2002. годину
 • ЗАКОН о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2003. годину
 • ЗАКОН о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2004. годину
 • ЗАКОН о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2005. годину
 • ЗАКОН о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2006. годину
 • ЗАКОН о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2007. годину
 • ЗАКОН о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2008. годину
 • ЗАКОН о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2009. годину
 • ЗАКОН о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2010. годину
 • ЗАКОН о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2011. годину
 • ЗАКОН о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2012. годину
 • ЗАКОН о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2013. годину
 • ЗАКОН о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2014. годину
 • ЗАКОН о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2015. годину
 • ЗАКОН о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2016. годину
 • ЗАКОН о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2017. годину
 • ЗАКОН о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2018. годину

Поделите: