Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 95 od 25.10.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 95 od 25.10.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o ostvarivanju posebnih prava pravosudnih funkcionera i zaposlenih u pravosudnim organima i Upravi za izvršenje krivičnih sankcija sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za analizu trenutnih i budućih potreba u organima državne uprave za Oracle tehnologijama
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende Ujedinjenih nacija o održivom razvoju do 2030. godine
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Izmena i dopuna Finansijskog plana Agencije za restituciju za 2017. godinu
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-9951/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-9952/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-9954/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-9980/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-10145/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-10146/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-10147/2017
Ministarstva
 • PRAVILNIK o utvrđivanju liste programa opšteg stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave
 • REŠENJE o razvrstavanju u duvan za lulu i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 519-3/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u duvan za lulu i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 519-4/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u duvan za lulu i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 519-5/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u duvan za lulu i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 519-7/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 525-2/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 525-3/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 568-1/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 568-2/17
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o utvrđivanju visine i načinu plaćanja tarifa za usluge iz nadležnosti Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-020-00-0294/14-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0035/16-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0353/16-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-404-00-0428/15-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0926/16-11
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Toplana”, Knjaževac
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Standard”, Knjaževac
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Preduzeće za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac”, Knjaževac
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za objedinjenu naplatu komunalnih, stambenih i drugih usluga i naknada Niš
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking-servis”, Niš
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za pijačne usluge „Tržnica”, Niš
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za stambene usluge „Nišstan”, Niš
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gradska toplana”, Niš
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju grada Niša
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća Zavod za urbanizam Niš
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Gradska stambena agencija” Niš
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „Naisus”, Niš
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Mediana”, Niš
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća Elgas, Senta
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalno-stambenog preduzeća Senta
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Zelenilo–Sokobanja”, Sokobanja
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Napredak”, Sokobanja
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gradska toplana Užice”, Užice
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Užice razvoj”, Užice
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Stan”, Užice
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Veliki park”, Užice
OGLASI

Podelite: