Објављен „Службени гласник РС“ број 95 од 25.10.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 95 од 25.10.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о остваривању посебних права правосудних функционера и запослених у правосудним органима и Управи за извршење кривичних санкција са територије Аутономне покрајине Косово и Метохија
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за анализу тренутних и будућих потреба у органима државне управе за Oracle технологијама
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Међуресорне радне групе за спровођење Агенде Уједињених нација о одрживом развоју до 2030. године
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Измена и допуна Финансијског плана Агенције за реституцију за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9951/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9952/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9954/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9980/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-10145/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-10146/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-10147/2017
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању листе програма општег стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у дуван за лулу и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 519-3/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у дуван за лулу и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 519-4/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у дуван за лулу и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 519-5/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у дуван за лулу и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 519-7/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 525-2/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 525-3/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 568-1/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 568-2/17
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о утврђивању висине и начину плаћања тарифа за услуге из надлежности Агенције за лекове и медицинска средства Србије
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције, број 014-020-00-0294/14-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0035/16-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0353/16-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-404-00-0428/15-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0926/16-11
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ o именовању директора Јавног комуналног предузећа „Топлана”, Књажевац
 • РЕШЕЊЕ o именовању директора Јавног комуналног предузећа „Стандард”, Књажевац
 • РЕШЕЊЕ o именовању директора Јавног предузећа „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац”, Књажевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг-сервис”, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за пијачне услуге „Тржница”, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за стамбене услуге „Нишстан”, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Градска топлана”, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа Дирекција за изградњу града Ниша
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Градска стамбена агенција” Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наисус”, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Медиана”, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа Елгас, Сента
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Зеленило–Сокобања”, Сокобања
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Напредак”, Сокобања
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Градска топлана Ужице”, Ужице
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Ужице развој”, Ужице
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Стан”, Ужице
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Велики парк”, Ужице
ОГЛАСИ

Поделите: