Објављен „Службени гласник РС“ број 93 од 30.11.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА o изменама Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 93 од 30.11.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Судан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Каиру
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Судан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Каиру
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије — сталног представника Републике Србије при Економској заједници држава Западне Африке (ECOWAS), са седиштем у Абуџи
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије — сталног представника Републике Србије при Економској заједници држава Западне Африке (ECOWAS), са седиштем у Абуџи
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Јужноафричкој Републици
Влада
 • УРЕДБА о извозу и увозу робе која би се могла користити за извршење смртне казне, мучење или друго окрутно, нељудско или понижавајуће поступање или кажњавање
 • УРЕДБА o изменама Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2018. години
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња аутопута Београд (Борча) — Зрењанинˮ
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за праћење и реализацију пројекта изградње топловода Обреновац — Нови Београд
 • ОДЛУКА o образовању Пројектног савета и Управног одбора Пројекта унапређење земљишне администрације у Србији у циљу реализације обавезе из Споразума о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о образовању Тела за координацију послова информационе безбедности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш”, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш”, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измену Финансијског плана Фонда солидарности за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о повећању улога Јавног предузећа „Југоимпорт — СДПР” у Друштво са ограниченом одговорношћу „Утва — Авио индустрија”, Панчево
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у међународном поштанском саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника дрвних сортимената, превоза и других услуга Јавног предузећа „Национални парк Тараˮ, Бајина Башта
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о поништењу Акта о вредновању, избору, финансирању и праћењу пројеката из Програма основних истраживања и основних усмерених истраживања за период од 2016. до 2020. године и Програма истраживања у области технолошког развоја за период од 2016. до 2019. године
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11648/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11649/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11650/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11651/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11652/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11654/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-11500/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-11503/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-11504/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11493/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11496/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11499/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11502/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11515/2018
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
 • УПУТСТВО о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0388/17-11
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-805/2018-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-807/2018-1
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Стадион”, Суботица
ОГЛАСИ

Поделите: