Објављен „Службени гласник РС“ број 93 од 27.10.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за август 2023. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 93 од 27.10.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о условима, критеријумима и садржају документације за утврђивање пројеката за изградњу објеката од значаја, односно од посебног значаја за Републику Србију
 • УРЕДБА о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за 2022. годину
 • УРЕДБА о начину и поступку управљања отпадом од грађења и рушења
 • УРЕДБА о ближим условима, критеријумима и мерилима за одређивање јединственог управног места, као и начину сарадње надлежних органа у вези са поступањем и обављањем послова на јединственом управном месту
 • УРЕДБА о проглашењу Предела изузетних одлика „Потамишје”
 • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ванредној интервентној мери подршке произвођачима кондиторских производа за откуп млека у праху
 • УРЕДБА о изменaма и допунама Уредбе о енергетски угроженом купцу
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Плана смањења амбалажног отпада за период од 2020. до 2024. године
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о критеријумима за формирање цена лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
 • ОДЛУКА о избору стратешког партнера
 • ОДЛУКА о оснивању Здравственог центра Призрен
 • ОДЛУКА о оснивању Здравственог центра Пећ
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Дома здравља Зубин Поток
 • ОДЛУКА о оснивању Апотекарске установе Приштина
 • ОДЛУКА о оснивању Апотекарске установе Призрен
 • ОДЛУКА о оснивању Апотекарске установе Пећ
 • ОДЛУКА о оснивању Апотекарске установе Гњилане
 • ОДЛУКА о утврђивању Хидроелектранe „Вучје” у Вучју код Лесковца за споменик културе
 • ОДЛУКА о утврђивању Хидроелектране „Сићево” у селу Сићево код Ниша за споменик културе
 • ОДЛУКА о утврђивању цркве Преображења Господњег у Љубовији за споменик културе
 • ОДЛУКА о престанку својства културног добра кућe у Ботошу (Партизанска база)
 • ОДЛУКА о оснивању Одбора за управљање пројектом „Истраживање и развој у јавном сектору”
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктура
 • РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника министра унутрашње и спољне трговине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра науке, технолошког развоја и иновација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра науке, технолошког развоја и иновација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за јавна улагања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности генералног секретара Министарства спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства науке, технолошког развоја и иновација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за јавна улагања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета за одбрамбену индустрију
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета за одбрамбену индустрију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Завод за уџбенике”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Завод за уџбенике”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Завод за уџбенике”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Завод за уџбенике”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању представника друштвеног капитала у Скупштини Друштвеног предузећа за пољопривредну производњу „Бранко Глеђа” Зрењанин
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа „Јелица Миловановић” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа „Јелица Миловановић” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Лесковцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа у Лесковцу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктура
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Опште болнице Лозница
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Здравственог центра Аранђеловац
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Здравственог центра Аранђеловац
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Здравственог центра Ваљево
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Здравственог центра Ваљево
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-9579/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-10325/2023
 • РЕШЕЊЕ о одређивању снабдевача који ће обављати резервно снабдевaње електричном енергијом
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Акционарског друштва „Електромрежа Србијеˮ Београд за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на годишњи Програм пословања Р.П. ФЕЛДСПАТ ДОО БУЈАНОВАЦ за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Фонду за развој Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Правилник о измени Правилника о раду ВД „Западна Морава” ДОО, Краљево
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о утврђивању накнаде за рад директора Привредног друштва „BIO4” д.о.о. Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Пошта Србије” за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити „Транснафта” АД Панчево за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Нови Сад” у Новом Саду
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Алексинац, Република Србија са градом Нојабрск, Јамало-Ненецки округ Руске Федерације
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10401/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10402/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10403/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10404/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10405/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10406/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10414/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10415/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10417/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10422/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10423/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10360/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10033/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10036/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10039/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10044/2023
 • ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 56-10428/2023
 • ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 56-10430/2023
 • ИСПРАВКА Решења о именовању чланова Савета Учитељског факултета Универзитета у Београду
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о оверавању аутоматских вага са сабирањем континуираних резултата мерења
 • ПРАВИЛНИК о оверавању мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количине течности које нису вода – уређаји за точење AdBlue
 • ПРАВИЛНИК о извозу и увозу одређених опасних хемикалија
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о накнади за оверу потписа бирача који подржи изборну листу кандидата за народне посланике, предлог кандидата за председника Републике, односно изборну листу кандидата за одборнике јединице локалне самоуправе
 • ПРАВИЛНИК о изгледу значке и одговарајућој врсти одеће, обуће и опреме туристичког инспектора
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника
 • РЕШЕЊЕ о одобравању отварања путног прелаза са ограниченим роком функционисања
Правосуђе
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју судија у судовима
 • ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Апелационом јавном тужилаштву у Београду,
 • ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Вишем јавном тужилаштву у Београду
 • ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Вишем јавном тужилаштву у Ваљеву
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о висини таксе за јавне услуге које пружа Агенција за квалификације
 • ПРАВИЛНИК о Регистру субјеката националног иновационог система
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о катастарском премеру, обнови катастра и геодетским радовима у одржавању катастра непокретности
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за август 2023. године
ОГЛАСИ

Поделите: