Објављен „Службени гласник РС“ број 93 од 19.8.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 93 од 19.8.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању лучког подручја пристаништа за сопствене потребе у Обреновцу
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Праји, Република Кабо Верде
 • ОДЛУКА о поновном отварању Амбасаде Републике Србије у Боливарској Републици Венецуели
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Међуресорне радне групе за уређење и развој Јужне Србије на територији градова Лесковац и Прокупље и општина Куршумлија, Медвеђа, Лебане и Бојник
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности секретара Министарства за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положај помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Образовно-научног центра „Рас”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању вршиоца дужности члана Привременог органа општине Призрен
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Праји, Република Кабо Верде
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-6442/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-6443/2022
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм Фонда за развој Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања „Коридори Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Београд за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника аеродромских услуга „Аеродроми Србије” д.о.о. Ниш – Аеродром Поникве Ужице
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм Црвеног крста Србије „Ефикасан одговор на несреће – јачање капацитета Црвеног крста за деловање у несрећама – 2022. година”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Шабац” у Шапцу
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6573/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6575/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-6381/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-6384/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-6385/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6377/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6378/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6379/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6380/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6382/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6383/2022
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о полицијским овлашћењима
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о начину контроле квалитета лекова и медицинских средстава
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима за обављање ревизије финансијских извештаја јавних друштава
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о критеријумима за обављање ревизије финансијских извештаја издавалаца јавних друштава
Друге организације
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о висини накнада за стандарде, сродне документе и друге публикације, као и о висини накнада за услуге које врши Институт за стандардизацију Србије у обављању послова у области стандардизације
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за транспорт гаса, Yugorosgaz-Transport д.о.о.
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, „Сомбор-гас” д.о.о. Сомбор
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, „Сомбор-гас” д.о.о. Сомбор
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Гас-Феромонт а.д. Стара Пазова
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, Гас-Феромонт а.д. Стара Пазова
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП Полет Пландиште
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, ЈП Полет Пландиште
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • ЦЕНОВНИК основних производа шумарства – дрвних сортимената
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању за директора Јавног комуналног предузећа „Дољевац” Дољевац
ОГЛАСИ

Поделите: