Објављен „Службени гласник РС“ број 93 од 16.10.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 93 од 16.10.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • УРЕДБА о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције
  • ОДЛУКА о образовању Радне групе за пружање подршке вођењу унутрашњег дијалога о Косову и Метохији
  • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10092/2017
  • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10093/2017
  • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10094/2017
  • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10097/2017
  • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10106/2017
  • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10107/2017
Министарствa
  • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа
ОГЛАСИ

Поделите: