Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 93 od 1.7.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UPUTSTVO o načinu slanja i objavljivanja oglasa o javnoj nabavci
 • UPUTSTVO za korišćenje Portala javnih nabavki

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 93 od 1.7.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o javnim nabavkama u oblasti odbrane i bezbednosti
 • UREDBA o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava u junu 2020. godine
 • UREDBA o dopunama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Konsultativne grupe za praćenje i realizaciju Projekta inkluzivnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o razrešenju direktora Doma učenika srednjih škola u Prokuplju
 • REŠENJE o imenovanju direktora Doma učenika srednjih škola u Prokuplju
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli
 • DINARSKA VREDNOST evropskih pragova
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Subotici
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za Narodnu banku Srbije
 • ODLUKA o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za Narodnu banku Srbije
 • ODLUKA o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za Narodnu banku Srbije
 • ODLUKA o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za banke
 • ODLUKA o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke
 • ODLUKA o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za banke
 • ODLUKA o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za društva za osiguranje
 • ODLUKA o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za društva za osiguranje
 • ODLUKA o sadržaju i formi statističkog izveštaja za društva za osiguranje
 • ODLUKA o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za davaoce finansijskog lizinga
 • ODLUKA o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za davaoce finansijskog lizinga
 • ODLUKA o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za davaoce finansijskog lizinga
 • ODLUKA o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima
 • ODLUKA o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za dobrovoljne penzijske fondove
 • ODLUKA o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima
 • ODLUKA o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za dobrovoljne penzijske fondove
 • ODLUKA o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i dobrovoljne penzijske fondove
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o utvrđivanju cena za laboratorijske zdravstvene usluge na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • PRAVILNIK o sadržini konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki
 • PRAVILNIK o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke
 • PRAVILNIK o utvrđivanju sadržine standardnih obrazaca za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci preko Portala javnih nabavki
 • PRAVILNIK o postupku otvaranja ponuda
 • PRAVILNIK o monitoringu nad primenom propisa o javnim nabavkama
 • PRAVILNIK o postupku i uslovima za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke i vođenju Registra službenika za javne nabavke
 • UPUTSTVO o načinu slanja i objavljivanja oglasa o javnoj nabavci
 • UPUTSTVO za korišćenje Portala javnih nabavki
Druge organizacije
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR o dopuni Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje
 • ANEKS I Posebnog kolektivnog ugovora za predškolske ustanove čiji je osnivač grad Beograd
 • ODLUKA o imenovanju direktora Pravosudne akademije
 • ODLUKA o ceni pristupa sistemu za transport nafte naftovodom
OGLASI

Podelite: