Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 92 od 29.6.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 92 od 29.6.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o kategorizaciji železničkih pruga koje pripadaju javnoj železničkoj infrastrukturi
 • ODLUKA o pokretanju postupka ispitivanja za uvođenje mera zaštite od prekomernog uvoza rebrastog betonskog čelika
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za praćenje i realizaciju projekta „Izgradnja beogradske obilaznice E70/E75, deonica Bubanj potok – Pančevo (Sektor C)”
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za praćenje sprovođenja Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1540 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o sprečavanju širenja oružja za masovno uništavanje i sredstava za njihovo prenošenje (2018–2022)
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Trogodišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd za period 2020‒2022. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Trogodišnjeg programa poslovanja Operatora distributivnog sistema „EPS Distribucija” d.o.o. Beograd za period 2020‒2022. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Službeni glasnik” za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap” za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora” za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbijeˮ za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Akcionarskog društva za železnički prevoz putnika „Srbija Voz”, Beograd za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja „Transnafta” a.d. Pančevo za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja „Transportgas Srbijaˮ d.o.o. Novi Sad za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Vodoprivrednog privrednog društva „Podunavlje” društvo s ograničenom odgovornošću, Kovin za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji obračun Fonda solidarnosti za 2019. godinu
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o određivanju snabdevača koji će snabdevati javne snabdevače prirodnim gasom
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o određivanju snabdevača koji će obavljati rezervno snabdevanje prirodnim gasom krajnjih kupaca koji nemaju pravo na javno snabdevanje
Ministarstva
 • PRAVILNIK o overavanju elektrokardiografa
 • PRAVILNIK o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo infuzionih i perfuzionih pumpi
 • PRAVILNIK o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo anestezioloških sistema
 • PRAVILNIK o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo defibrilatora
 • PRAVILNIK o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo dijaliznih aparata
 • PRAVILNIK o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo neonatalnih i pedijatrijskih inkubatora i reanimacionih toplih stolova
 • PRAVILNIK o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo respiratora
 • PRAVILNIK o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo ultrazvučnih fizioterapijskih uređaja
 • PRAVILNIK o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo višefunkcijskih uređaja za monitoring pacijenta
 • PRAVILNIK o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo visokofrekvencijskih hirurških noževa i visokofrekvencijskog hirurškog pribora
Republička izborna komisija
 • ODLUKA o dopunama Poslovnika Republičke izborne komisije
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 21. jun 2020. godine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o utvrđivanju naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Republičke agencije za elektronske komunikacije
Druge organizacije
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR o dopuni Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR o dopuni Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama studentskog standarda čiji je osnivač Republika Srbija

Podelite: