Објављен „Службени гласник РС“ број 92 од 25.12.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • РЕШЕЊЕ о утврђивању превода Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 92 од 25.12.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарствa
  • РЕШЕЊЕ о утврђивању превода Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ)

Поделите: