Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 92 od 22.9.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UPUTSTVO o dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 92 od 22.9.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Narodnoj Demokratskoj Republici Alžir
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Ruskoj Federaciji
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije pri Suverenom Vojnom Bolničkom Redu Svetog Jovana od Jerusalima, Rodosa i Malte
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije pri Suverenom Vojnom Bolničkom Redu Svetog Jovana od Jerusalima, Rodosa i Malte
Vlada
 • ODLUKA o osnivanju Doma zdravlja Zubin Potok
 • ODLUKA o osnivanju Doma zdravlja Zvečan
 • ODLUKA o obrazovanju Nacionalnog komiteta za sprovođenje Konvencije za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanih sukoba
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za praćenje realizacije Sporazuma o saradnji između Republike Srbije i UGT Renewables
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-8610/2021
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-8611/2021
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-8612/2021
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-8615/2021
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-8616/2021
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-8617/2021
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Vodoprivrednog privrednog društva „Dunav i Tisa” društvo sa ograničenom odgovornošću Sombor za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Cenovnika drvnih sortimenata, prevoza i drugih usluga Javnog preduzeća „Nacionalni park Taraˮ Bajina Bašta
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-8630/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-8632/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-8634/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-8635/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-8637/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-8640/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-8641/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-8642/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-8496/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-8590/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-8631-2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-8636/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-8638/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-8639/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-8643/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-8646/2021
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti
 • ISPRAVKA Odluke o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o proglašavanju lovostajem zaštićenih vrsta divljači
 • PRAVILNIK o označavanju energetske efikasnosti elektronskih ekrana
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija stanica za snabdevanje gorivom prevoznih sredstava u drumskom saobraćaju, manjih plovila, manjih privrednih i sportskih vazduhoplova
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-00653/2021-09
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-00649/2021-09
Pravosuđe
 • ODLUKA o imenovanju zamenika člana Disciplinske komisije Visokog saveta sudstva, broj 119-05-982/2021-01
 • ODLUKA o imenovanju zamenika člana Disciplinske komisije Visokog saveta sudstva, broj 119-05-983/2021-01
Narodna banka Srbije
 • UPUTSTVO o dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o tarifi, broj 2/0-01-19/62-12
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o tarifi, broj 7/3-105-766/22-19
Druge organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o postupanju po zahtevu izvršnog poverioca Komori javnih izvršitelja za određivanje javnog izvršitelja kojem se podnosi predlog za dobrovoljno namirenje novčanog potraživanja nastalog iz komunalnih usluga i srodnih delatnosti, predlog za izvršenje na osnovu verodostojne i izvršne isprave radi namirenja novčanog potraživanja nastalog iz komunalnih usluga i srodnih delatnosti i predlog za izvršenje u kojem je kao izvršni dužnik naznačen direktni ili indirektni korisnik budžetskih sredstava
 • PRAVILNIK o opremljenosti i uređenosti kancelarije javnog izvršitelja
 • PRAVILNIK o stručnom usavršavanju javnih izvršitelja
 • PRAVILNIK o sadržini i načinu podnošenja izveštaja o imovini i redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja javnog izvršitelja
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Izvršnog odbora Komore javnih izvršitelja
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o određivanju matičnog područja
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Gas” Temerin
 • REŠENJE o imenovanju direktora JKP „Gornji Milanovac” Gornji Milanovac
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća” Stara Pazova
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Stara Pazova
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Opštinska stambena agencija” Stara Pazova
OGLASI

Podelite: