Објављен „Службени гласник РС“ број 92 од 18.8.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о измени Уредбе о Програму подстицања запошљавања младих „Моја прва плата”
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 92 од 18.8.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о измени Уредбе о Програму подстицања запошљавања младих „Моја прва плата”
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-6490/2022-1
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-6491/2022-1
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о цени приступа систему за транспорт природног гаса
 • ОДЛУКА о давању сагласности на одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање
 • ОДЛУКА о давању сагласности на одлуке о цени приступа систему на дистрибуцију природног гаса
Друге организације
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса

Поделите: