Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 91 od 26.6.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za april 2020. godine
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre
 • ODLUKA o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine
 • USKLAĐENI IZNOSI NAKNADA iz člana 32. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 64b stav 2. tačka 4) Zakona o duvanu

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 91 od 26.6.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o praćenju i izveštavanju aktivnosti nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka
 • UREDBA o uslovima izdavanja izvoda iz lista nepokretnosti i lista voda iz Geodetskog katastarskog informacionog sistema, od strane javnih beležnika i geodetskih organizacija
 • UREDBA o utvrđivanju lučkog područja luke u Beočinu
 • ODLUKA o proglašenju elementarne nepogode
 • ODLUKA o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti Generalnog inspektora
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za javne nabavke
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Vranju
 • REŠENJE o imenovanju direktora Doma učenika srednjih škola u Vranju
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za pesticide i zaštitu životne sredine u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Amsterdamu, Kraljevina Holandija
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja, 05 broj 661-5046/2020
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja, 05 broj 661-5048/2020
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja, 05 broj 661-5008/2020
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja, 05 broj 661-5045/2020
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja, 05 broj 661-5042/2020
 • REŠENJE o usklađivanju prava na nacionalno sportsko priznanje
 • USKLAĐENI IZNOSI NAKNADA iz člana 32. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 64b stav 2. tačka 4) Zakona o duvanu
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla
 • PRAVILNIK o bližim uslovima za obavljanje univerzalne poštanske usluge i minimumu radnog vremena javnog poštanskog operatora
 • PRAVILNIK o uslovima za unapređenje i održivost obavljanja univerzalne poštanske usluge i bližim uslovima za pružanje univerzalne poštanske usluge korisnicima sa invaliditetom
 • PRAVILNIK o načinu obrazovanja komisije i postupku otvaranja i pregleda sadržine poštanskih pošiljki koje sadrže predmete čije slanje je zabranjeno
 • PRAVILNIK o bližim uslovima za otpočinjanje obavljanja delatnosti poštanskih usluga
 • PRAVILNIK o izmeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka
 • DOPUNA JAVNOBELEŽNIČKE TARIFE
Republička izborna komisija
 • ODLUKA o određivanju oblika, izgleda, boje i sadržine glasačkog listića i kontrolnog lista za ponovljeno glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine 1. jula 2020. godine
 • REŠENJE o utvrđivanju broja glasačkih listića za ponovljeno glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine 1. jula 2020. godine
 • REŠENJE o izmenama Rešenja o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 21. jun 2020. godine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre
 • REŠENJE za obnovu dozvole za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja srodnih prava proizvođača fonograma
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-46-00-0216/2019-08
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-46-00-0339/2019-08
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za april 2020. godine
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
OGLASI

Podelite: