Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 91 od 25.10.2023. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 91 od 25.10.2023. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • AKCIONI PLAN za sprovođenje Strategije zaštite potrošača za period 2019–2024. godine, u periodu 2023. i 2024. godine
Republička izborna komisija
 • UPUTSTVO o načinu određivanja biračkih mesta (prečišćen tekst)
 • UPUTSTVO za predlaganje lica u biračke odbore za sprovođenje glasanja na izborima za narodne poslanike (prečišćen tekst)
 • UPUTSTVO o jedinstvenim standardima za izborni materijal (prečišćen tekst)
 • UPUTSTVO o primopredaji izbornog materijala pre i posle glasanja (prečišćen tekst)
 • UPUTSTVO o uređenju biračkog mesta i prostorije za glasanje (prečišćen tekst)
 • UPUTSTVO o načinu praćenja izlaznosti birača na izbore (prečišćen tekst)
 • UPUTSTVO za statističku obradu podataka na izborima (prečišćen tekst)
 • UPUTSTVO o načinu podnošenja i postupanja u Republičkoj izbornoj komisiji po prigovorima i po zahtevima za poništavanje glasanja na biračkom mestu u inostranstvu (prečišćen tekst)
 • UPUTSTVO za ostvarivanje prava na uvid u izborni materijal za izbore za narodne poslanike i predsednika Republike (prečišćen tekst)
 • UPUTSTVO o načinu ostvarivanja prava birača na informaciju o tome da li je u izvodu iz biračkog spiska evidentirano da je glasao (prečišćen tekst)
 • UPUTSTVO za objavljivanje dokumenata i način njihovog dostavljanja Republičkoj izbornoj komisiji
 • UPUTSTVO o pseudonimizaciji podataka o ličnosti
Druge organizacije
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Predeo izuzetnih odlika „Željin”
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Predeo izuzetnih odlika „Stolovi”
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Monus” d.o.o. Beograd

Podelite: