Објављен „Службени гласник РС“ број 91 од 25.10.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 91 од 25.10.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије заштите потрошача за период 2019–2024. године, у периоду 2023. и 2024. године
Републичка изборна комисија
 • УПУТСТВО о начину одређивања бирачких места (пречишћен текст)
 • УПУТСТВО за предлагање лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике (пречишћен текст)
 • УПУТСТВО о јединственим стандардима за изборни материјал (пречишћен текст)
 • УПУТСТВО о примопредаји изборног материјала пре и после гласања (пречишћен текст)
 • УПУТСТВО о уређењу бирачког места и просторије за гласање (пречишћен текст)
 • УПУТСТВО о начину праћења излазности бирача на изборе (пречишћен текст)
 • УПУТСТВО за статистичку обраду података на изборима (пречишћен текст)
 • УПУТСТВО о начину подношења и поступања у Републичкој изборној комисији по приговорима и по захтевима за поништавање гласања на бирачком месту у иностранству (пречишћен текст)
 • УПУТСТВО за остваривање права на увид у изборни материјал за изборе за народне посланике и председника Републике (пречишћен текст)
 • УПУТСТВО о начину остваривања права бирача на информацију о томе да ли је у изводу из бирачког списка евидентирано да је гласао (пречишћен текст)
 • УПУТСТВО за објављивање докумената и начин њиховог достављања Републичкој изборној комисији
 • УПУТСТВО о псеудонимизацији података о личности
Друге организације
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Предео изузетних одлика „Жељин”
 • ОДЛУКA о накнадама за коришћење заштићеног подручја Предео изузетних одлика „Столови”
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Монус” д.о.о. Београд

Поделите: