Објављен „Службени гласник РС“ број 91 од 10.10.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 91 од 10.10.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о управљању ваздушним простором
 • УРЕДБА о проглашењу Парка природе „Радан”
 • УРЕДБА о проглашењу Парка природе „Златибор”
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Анталији, Република Турска
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Перту, Аустралија
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-8929/2017
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-8925/2017
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-8927/2017
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-8926/2017
 • ОДЛУКА о емисији државних записа Републике Србије
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за имплементацију пројекта „Јадар”
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Ници, Република Француска
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у граду Мартин, Словачка Република
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Рејкјавику, Република Исланд
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Калгарију, Канада
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Окланду, Нови Зеланд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Алексинац, Република Србија и општине Хисар, Република Бугарска
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9825/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9827/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9829/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9830/2017
 • РЕШЕЊЕ о изменама и допуни Решења о утврђивању листе означених лица
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о висини трошкова за полагање стручног испита здравствених радника и здравствених сарадника
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације у 2017. години
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-9/2014
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Суботицагас”, Суботица
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Палић — Лудаш”, Палић
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”, Суботица
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Пијаце и паркинзи”, Зрењанин
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе”, Пожаревац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Водовод и канализација”, Пирот
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Комуналац”, Пирот
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Регионална депонија Пирот”, Пирот
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Топлана — Ваљево”, Ваљево
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод — Ваљево”, Ваљево
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо–Ровни „Колубара”, Ваљево
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Стандард”, Љубовија
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног урбанистичког предузећа „Урбанизам”, Стара Пазова
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Општинска стамбена агенција Стара Пазова”
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” ЈП Стара Пазова
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за обављање комуналне делатности „Топлица”, Куршумлија
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Топлана Прибој”, Прибој
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Услуга”, Прибој
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈП „Развојна агенција Пожега”, Пожега
ОГЛАСИ

Поделите: