Објављен „Службени гласник РС“ број 90 од 24.10.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 90 од 24.10.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о оверавању неаутоматских вага
 • ПРАВИЛНИК о оверавању водомера који су предвиђени за употребу у домаћинству, пословном простору и лакој индустрији
 • ПРАВИЛНИК о садржини и методама израде стратешке карте буке и акционог плана, начину њихове израде и приказивања јавности, као и о њиховим обрасцима
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о садржају и начину обележавања спољњег и унутрашњег паковања лека, додатном обележавању, као и садржају упутства за лек
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 563-1/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 563-2/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 549-1/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 549-2/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 549-3/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 549-4/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 549-5/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 549-6/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 549-7/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 549-8/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 549-9/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 549-10/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 549-11/23
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-592/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-604/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-615/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-756/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-872/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-853/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-879/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-989/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-1050/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-1051/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-16/2023-01
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Упутства о начину одређивања бирачких места
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Упутства о уређењу бирачког места и просторије за гласање
 • ОДЛУКА о измени и допуни Упутства за предлагање лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини
Други државни органи и државне организације
 • НАРЕДБА о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја
 • МЕТОДОЛОГИЈА за обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Centrosinergija д.o.o. Београд

Поделите: