Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 90 od 20.12.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije
 • PRAVILNIK o sadržini i načinu podnošenja prijave za nekategorisani ugostiteljski objekat za smeštaj, nekategorisani objekat za smeštaj nautičkog turizma, nekategorisani objekat za smeštaj lovnog turizma i o sadržini i načinu vođenja evidencije objekata za smeštaj
 • PRAVILNIK o postupku dobrovoljnog namirenja novčanog potraživanja pre pokretanja izvršnog postupka

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 90 od 20.12.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ISPRAVKA Zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
Vlada
 • UREDBA o uslovima, visini, obuhvatu korisnika penzija i dinamici isplate novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju
 • UREDBA o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije
 • UREDBA o normativima i standardima raspodele sredstava akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama
 • UREDBA o dopuni Uredbe o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2019. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija
 • UREDBA o izmenama i dopuni Uredbe o utvrđivanju Godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2019. godinu
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2019. godini
 • UREDBA o dopuni Uredbe o najvišoj dopuštenoj starosti brodova za upis u jedan od upisnika brodova
 • ODLUKA o osnivanju Naučno-obrazovnog centra „Šumadijska akademija”
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za bezbednost saobraćaja
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju članova Upravnog odbora Ustanove studentsko odmaralište „Beograd”
 • REŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Ustanove studentsko odmaralište „Beograd”
 • REŠENJE o razrešenju članova Upravnog odbora Ustanove Studentski kulturni centar
 • REŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Ustanove Studentski kulturni centar
 • REŠENJE o razrešenju članova Upravnog odbora Ustanove Dom kulture „Studentski grad”
 • REŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Ustanove Dom kulture „Studentski grad”
 • REŠENJE o razrešenju članova Upravnog odbora Ustanove Studentski centar „Beograd”
 • REŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Ustanove Studentski centar „Beograd”
 • REŠENJE o imenovanju Nacionalnog koordinatora za kontrolu malog i lakog oružja
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-12748/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-12750/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-12747/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-12745/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-12743/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-12741/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-12739/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-12751/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-12744/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-12749/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-12753/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-12746/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-12742/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-12752/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-12756/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-12754/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-12755/2019
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Srbijagas”, Novi Sad za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Putevi Srbije” za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Akcionarskog društva za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije”, Beograd za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Akcionarskog društva za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije”, Beograd za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja „Aerodromi Srbije” d.o.o. Niš za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Društva s ograničenom odgovornošću „Rezervat Uvac” za period 2019–2028. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama osnivačkog akta Privrednog društva Energo-zelena d.o.o. Inđija
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Vodoprivrednog privrednog društva „Erozija” društvo s ograničenom odgovornošću, Niš za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Obrazovno-kulturnog centra „Vuk Karadžić”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o cenama za pružanje usluga korisnicima Naučno-obrazovno kulturnog centra „Vuk Karadžić”
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12880/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12881/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12882/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12883/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12884/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12885/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12887/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12896/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12907/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12522/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12523/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12524/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12526/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12530/2019
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara
Ministarstva
 • PRAVILNIK o uslovima u pogledu objekata i opreme koje moraju ispunjavati odgajivačke organizacije i organizacije sa posebnim ovlašćenjima, kao i o uslovima u pogledu stručnog kadra koje moraju ispunjavati organizacije sa posebnim ovlašćenjima
 • PRAVILNIK o tehničkim zahtevima za crepove i fazonske komade od gline i crepove i fazonske komade od betona za pokrivanje krovova i oblaganje zidova
 • PRAVILNIK o tehničkim zahtevima za keramičke pločice
 • PRAVILNIK o tehničkim zahtevima za elemente za zidanje od gline, elemente za zidanje od kalcijum-silikata i blokove od gline za polumontažne sitnorebraste tavanice
 • PRAVILNIK o sadržini i načinu podnošenja prijave za nekategorisani ugostiteljski objekat za smeštaj, nekategorisani objekat za smeštaj nautičkog turizma, nekategorisani objekat za smeštaj lovnog turizma i o sadržini i načinu vođenja evidencije objekata za smeštaj
 • PRAVILNIK o postupku dobrovoljnog namirenja novčanog potraživanja pre pokretanja izvršnog postupka
 • PRAVILNIK o standardima profesionalnog ponašanja javnih izvršitelja
 • PRAVILNIK o pritužbenom postupku u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • PRAVILNIK o uslovima u pogledu materijalno-tehničke i kadrovske opremljenosti dobrovoljnih vatrogasnih jedinica
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o obrascu i sadržini lekarskog recepta, načinu izdavanja i propisivanja lekova
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 638-1/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 638-2/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 638-3/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 638-4/19
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-00-2471/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-00-2472/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-00-2473/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-00-2474/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-00-2475/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-00-2476/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-00-2477/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-00-2478/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-00-2479/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2480/2019-01
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Standarda za akreditaciju u oblasti nuklearne medicine
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • REŠENJE Zaštitnika građana broj 361-377/19
 • REŠENJE Zaštitnika građana broj 361-391/19
 • REŠENJE Zaštitnika građana broj 361-400/19
 • REŠENJE Zaštitnika građana broj 361-412/19
 • REŠENJE Zaštitnika građana broj 361-423/19
 • REŠENJE Zaštitnika građana broj 361-441/19
 • REŠENJE Zaštitnika građana broj 361-465/19
 • REŠENJE Zaštitnika građana broj 361-488/19
 • ISPRAVKA Pravilnika o kontroli radioaktivnosti robe prilikom uvoza, izvoza i tranzita
Druge organizacije
 • POSLOVNIK o radu Skupštine Inženjerske komore Srbije
 • PRAVILNIK Suda časti Inženjerske komore Srbije
 • PRAVILNIK o Listi zabranjenih doping sredstava
 • REŠENJE predsednika Komore javnih izvršitelja broj Ki 815/2019
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Veletabak” d.o.o. Novi Sad
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Vladimirci
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Naš dom”, Apatin
OGLASI

Podelite: