Објављен „Службени гласник РС“ број 9 од 8.2.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 9 од 8.2.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Националног фудбалског стадиона – друга фаза
  • СТРАТЕГИЈА за младе у Републици Србији за период од 2023. до 2030. године
Републичка изборна комисија
  • РЕШЕЊЕ о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини
Други државни органи и државне организације
  • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-318/2023-1

Поделите: