Објављен „Службени гласник РС“ број 9 од 5.2.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • ПРАВИЛНИК о минималним техничким условима за трговину на откупним местима

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 9 од 5.2.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • УРЕДБА о утврђивању Плана намене радиофреквенцијских опсега
Министарства
  • ПРАВИЛНИК о обрасцу извештаја о наплаћеним накнадама за коришћење јавних добара
  • ПРАВИЛНИК о минималним техничким условима за трговину на откупним местима
  • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 143-1/24
  • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 143-2/24
  • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 146-1/24

Поделите: