Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 9 od 5.2.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 9 od 5.2.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2021. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podrške podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije za 2021. godinu
 • UREDBA o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2021. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podrške unapređenju inovacionih kapaciteta na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za 2021. godinu
 • UREDBA o minimalnim tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim organizacijama
 • UREDBA o utvrđivanju lučkog područja mećunarodnog putničkog pristaništa u Novom Sadu
 • ODLUKA o izradi Prostornog plana područja posebne namene za realizaciju projekta „Srpsko-kineski industrijski park Mihajlo Pupinˮ
 • ODLUKA o izmeni Odluke o broju posebnih savetnika ministara i merilima za naknadu za njihov rad
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava
 • ODLUKA o obrazovanju Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i povezanih sanitarnih mreža
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za izradu Predloga strategije razvoja startap ekosistema Republike Srbije od 2021. do 2025. godine
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za prikupljanje činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji
 • ODLUKA o izmenama Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor saobraćaja i usluga transporta
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra omladine i sporta
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva zdravlja
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima
 • REŠENJE o razrešenju upravnika Narodne biblioteke Srbije – Ustanove kulture od nacionalnog značaja
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti upravnika Narodne biblioteke Srbije
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i člana Upravnog odbora Jugoslovenske kinoteke – Ustanove kulture od nacionalnog značaja
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Jugoslovenske kinoteke
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Jugoslovenske kinoteke
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Jugoslovenske kinoteke
 • REŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Filmskog centra Srbije
 • REŠENJE o razrešenju članova Nadzornog odbora Filmskog centra Srbije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Filmskog centra Srbije
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i člana Upravnog odbora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture – Beograd
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture – Beograd
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Muzeja naivne i marginalne umetnosti
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Muzeja naivne i marginalne umetnosti
 • REŠENJE o razrešenju članova Nadzornog odbora Muzeja naivne i marginalne umetnosti
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Muzeja naivne i marginalne umetnosti
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Ustanove Studentski centar „Beograd”
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Ustanove Studentski centar „Beograd”
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Kriminalističko-policijskog univerziteta
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Kriminalističko-policijskog univerziteta
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta Akademije strukovnih studija Južna Srbija
 • REŠENJE o imenovanju člana Saveta Akademije strukovnih studija Južna Srbija
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Akademije strukovnih studija kosovsko metohijska
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja
 • REŠENJE o prestanku funkcije člana Upravnog odbora Pravosudne akademije
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Pravosudne akademije
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Komisije za odobravanje upotrebe službenih vozila
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i veze” Beograd
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i veze” Beograd
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola „Srećno” u Ćupriji
 • REŠENJE o imenovanju direktora Doma učenika srednjih škola „Srećno” u Ćupriji
 • REŠENJE o razrešenju zamenika direktora Kliničkog centra Srbije
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti zamenika direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za multidisciplinarna istraživanja u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Radne grupe za praćenje realizacije projekta „Izgradnja Nacionalnog fudbalskog stadiona, sa pratećim sadržajem”
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za vodne puteve u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za vodne puteve u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za kvalifikacije za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za kvalifikacije za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za privredne registre za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara” za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti DOO „Gas” Bečej za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Predlog godišnjeg plana centralizovanih javnih nabavki za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program održavanja, organizovanja i funkcionisanja, izgradnje i razvoja Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije – AMRES” za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Kraljevu o obavljanju druge delatnosti
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-1085/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-1091/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-1106/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-910/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-912/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-921/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-922/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-923/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-924/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-925/2021
Ministarstva
 • PRAVILNIK o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2021. godinu
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka
 • REŠENJE o utvrđivanju reprezentativnosti udruženja poslodavaca
 • REŠENJE o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata, broj 110-00-308/2019-02
 • REŠENJE o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata, broj 110-00-181/2015-02
Druge organizacije
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu
OGLASI

Podelite: