Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 89 od 4.10.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru, načinu isticanja tih znakova, obrascu izveštaja o povredi zabrane pušenja, vrsti potrebnih dokaza o pušenju i načinu na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno, kao i o obrascu za naplatu novčane kazne na licu mesta

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 89 od 4.10.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o ceni prodaje „Službenog glasnika RS”, visini pretplate na „Službeni glasnik RS” i visini naknade za pristup Pravno-informacionom sistemu Republike Srbije, u 2018. godini
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za objavljivanje akata koji se obavezno objavljuju u „Službenom glasniku RS” uz plaćanje naknade i visini naknade za objavljivanje akata pravnih i fizičkih lica čije objavljivanje u „Službenom glasniku RS” nije obavezno, u 2018. godini
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa, u 2018. godini
Ministarstva
 • PRAVILNIK o vrednosti dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2018. godinu
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uniformi, oznakama, naoružanju, specijalnim vozilima i drugoj opremi u Službi za obezbeđenje u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru, načinu isticanja tih znakova, obrascu izveštaja o povredi zabrane pušenja, vrsti potrebnih dokaza o pušenju i načinu na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno, kao i o obrascu za naplatu novčane kazne na licu mesta
 • REŠENJE o promeni podatka i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ISPRAVKA Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
Druge organizacije
 • ODLUKA Stomatološke komore Srbije o nadoknadi za obnavljanje Licence
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JP „Gas-Ruma”, Ruma
 • ODLUKA o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa, JP „Gas-Ruma”, Ruma
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Mercata d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za stambene usluge „Dom”, Leskovac
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog stambenog preduzeća „Topola”, Topola
OGLASI

Podelite: