Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 89 od 20.10.2023. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o izmenama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 89 od 20.10.2023. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o privremenoj meri ograničavanja cene gasa i nadoknadi razlike u ceni prirodnog gasa nabavljenog iz uvoza ili proizvedenog u Republici Srbiji u slučaju poremećaja na tržištu prirodnog gasa
 • UREDBA o sadržini garancije porekla i načinu vođenja registra za električnu energiju proizvedenu u visokoefikasnoj kogeneraciji
 • UREDBA o izmenama Uredbe o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u automatizaciju postojećih kapaciteta i inovaciju
 • UREDBA o izmenama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
 • UREDBA o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2024. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2024–2026. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa
 • UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2023. godini
 • UREDBA o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine
 • UREDBA o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2023. godinu
 • UREDBA o izmeni Uredbe o utvrđivanju Godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2023. godinu
 • UREDBA o izmeni Uredbe o specijalnoj i posebnim jedinicama policije
 • ODLUKA o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Ebenu, Republika Mauricijus
 • ODLUKA o izradi Prostornog plana područja posebne namene „BIO4 Kampus”
 • ODLUKA o osnivanju Zajedničkog upravljačkog tela za izgradnju memorijalnih centara posvećenih Jasenovačkim žrtvama
 • ODLUKA o formiranju Zajedničkog odbora za realizaciju odluka Upravljačkog tela za izgradnju memorijalnih centara posvećenih Jasenovačkim žrtvama
 • ODLUKA o izmeni Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za unapređenje položaja Roma i Romkinja
 • ODLUKA o obrazovanju Komisije za praćenje ispunjenosti kriterijuma za očuvanje bezviznog režima za državljane Republike Srbije prilikom prelaska spoljnih granica Evropske unije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra nauke, tehnološkog razvoja i inovacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva za brigu o selu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva informisanja i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju na položaj direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa
 • REŠENJE o postavljenju na položaj zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Novom Sadu
 • REŠENJE o postavljenju na položaj zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Agencije za kvalifikacije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Agencije za kvalifikacije
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti člana i imenovanju člana Upravnog odbora Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Opšte bolnice Loznica
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Opšte bolnice Loznica
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Zdravstvenog centra Negotin
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zdravstvenog centra Negotin
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Zavoda za javno zdravlje Kraljevo
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavoda za javno zdravlje Kraljevo
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Opšte bolnice Prijepolje
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Opšte bolnice Prijepolje
 • REŠENJE o razrešenju direktora Doma zdravlja Ljubovija (sa stacionarom)
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Ljubovija (sa stacionarom)
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika, zamenika predsednika i zamenika sekretara pregovaračkih grupa za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i zamenika sekretara pregovaračkih grupa za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova – predstavnika Vlade i zamenika člana u Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka
 • REŠENJE o imenovanju direktora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Komisije za dodelu novčanih sredstava za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta
 • REŠENJE o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Ebenu, Republika Mauricijus
 • REŠENJE o postavljenju generalnog konzula Republike Srbije u Frankfurtu, Savezna Republika Nemačka
 • REŠENJE o postavljenju generalnog konzula Republike Srbije u Milanu, Republika Italija
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-9539/2023
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-9793/2023
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-9988/2023
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-9989/2023
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-10001/2023
 • REŠENJE o davanju saglasnosti za otvaranje Konzulata Mongolije u Republici Srbiji
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Akcionarskog društva za železnički prevoz putnika „Srbija Voz”, Beograd za 2023. godinu
 • RŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na odluke o raspodeli dobiti „Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru” d.o.o. Beograd za 2011, 2012, 2013. i 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za objavljivanje akata koji se obavezno objavljuju u „Službenom glasniku RSˮ uz plaćanje naknade i visini naknade za objavljivanje akata pravnih i fizičkih lica čije objavljivanje u „Službenom glasniku RSˮ nije obavezno, u 2024. godini
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o ceni prodaje „Službenog glasnika RS”, visini pretplate na „Službeni glasnik RS” i visini naknade za pristup Pravno-informacionom sistemu Republike Srbije, u 2024. godini
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa, u 2024. godini
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspolaganje imovinom velike vrednosti Društva sa ograničenom odgovornošću „Transportgas Srbija” Novi Sad
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na zamenu zemljišta
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-9841/2023
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-9911/2023-1
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti ustanovljenjem službenosti
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o podsticajima za upravljanje rizicima kroz premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja
 • PRAVILNIK o uslovima u pogledu kadrovske osposobljenosti, tehničke opremljenosti i prostora koje ispunjava organizacija za obavljanje poslova obuke energetskih menadžera i energetskih savetnika
Druge organizacije
 • ODLUKA o visini naknade za objavljivanje akata koji se obavezno objavljuju u „Službenom glasniku RS” uz plaćanje naknade i visini naknade za objavljivanje akata pravnih i fizičkih lica čije objavljivanje u „Službenom glasniku RS” nije obavezno, u 2024. godini
 • ODLUKA o visini naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa, u 2024. godini
 • ODLUKA o dopuni Odluke o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa
 • ODLUKA o dopuni Odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća”, Novi Sad
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica”, Novi Sad
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i veterina Novi Sad”, Novi Sad
OGLASI

Podelite: