Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 89 od 18.12.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 89 od 18.12.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
  • UREDBA o kriterijumima održivosti biogoriva
  • UREDBA o izmenama i dopuni Uredbe o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada, uslovima za njeno umanjenje, kao i o kriterijumima koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu
  • UREDBA o utvrđivanju Plana zvanične statistike za 2020. godinu
  • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Jugoimport — SDPR”
  • AKCIONI PLAN za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u Republici Srbiji 2017–2020. za 2019. godinu
Ministarstva
  • PRAVILNIK o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru
  • PRAVILNIK za građevinske konstrukcije
  • REŠENJE o upisu u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima
Druge organizacije
  • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd
OGLASI

Podelite: