Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 89 od 16.11.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 89 od 16.11.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 36
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 37
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije Prvonek
 • ODLUKA o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu
 • ODLUKA o obrazovanju Koordinacionog tela za podršku praćenja realizacije projekta „Evropsko etno selo Tekija”, sa pratećim sadržajima
 • ODLUKA o dopuni Odluke o obrazovanju Radne grupe za implementaciju projekta kinesko-srpskog parka prijateljstva u Smederevu
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Agencije za restituciju
 • REŠENJE o imenovanju direktora Agencije za restituciju
 • REŠENJE o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za upravljanje lukama
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara”
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara”
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Etnografskog muzeja u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju direktora Etnografskog muzeja u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu
 • REŠENJE o razrešenju direktora Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-11009/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-11012/2018
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Vodoprivrednog društva „Bačka” društvo s ograničenom odgovornošću, Vrbas za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Vodoprivrednog privrednog društva „Podunavlje” društvo sa ograničenom odgovornošću, Kovin za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Akcionarskog društva za železnički prevoz putnika „Srbija Voz”, Beograd za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić”, Palić za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11091/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11093/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11099/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11100/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11103/2018
 • USKLAĐENI NAJVIŠI IZNOSI lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite
 • REŠENJE o razvrstavanju u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-3456/2016
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1095/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-861/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-996/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1030/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-607/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1090/2018-01
Republička izborna komisija
 • IZVEŠTAJ o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine
 • IZVEŠTAJ o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika generalnog sekretara — Sektor za žalbe i izvršenja — pristup informacijama u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 4/0-02-769/2018-01
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Mercata d.o.o. Novi Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Veletabak” d.o.o. Novi Sad
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Blace”, Blace
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Jedinstvo”, Bojnik
OGLASI

Podelite: