Објављен „Службени гласник РС“ број 89 од 11.8.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама
 • ОДЛУКА о стављању ван снаге Одлуке о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 89 од 11.8.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • СТРАТЕГИЈА интегрисаног управљања границом у Републици Србији за период 2022–2027. године
 • ОДЛУКА о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590
 • ОДЛУКА о стављању ван снаге Одлуке о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Годишњег програма пострегистрационе контроле средстава за заштиту биља за 2022. годину
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
 • СПИСАК српских стандарда из области личне заштитне опреме
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 335-2/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 335-3/22
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о управљању ризицима банке
 • ОДЛУКА о платном рачуну са основним услугама
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о преносивости броја за услуге које се пружају преко јавних мобилних комуникационих мрежа
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у јулу 2022. године
Друге организације
 • АНЕКС I Колективног уговора за Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за транспорт природног гаса

Поделите: