Објављен „Службени гласник РС“ број 88 од 5.8.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 88 од 5.8.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о условима, начину и поступку за утврђивање испуњености услова за куповину стана под повољнијим условима у оквиру пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности
 • УРЕДБА о начину, поступку и процедурама продаје станова и утврђивања редоследа лица која испуњавају прописане услове за куповину стана под повољнијим условима у оквиру пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности
 • УРЕДБА о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2022. годину
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене за реализацију пројекта регионалног пречишћавања отпадних вода на територији јединица локалних самоуправа Пожега, Ужице и Ариље
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор информационих и комуникационих технологија, електротехнике, аутоматике и електронике
 • ОДЛУКА о престанку рада Радне групе за екстерну контролу Јединственог бирачког списка
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Комисије за регулаторни оквир унапређења запошљавања Рома у јавном сектору
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положај помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Криминалистичко-полицијског универзитета
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности чланова Савета Криминалистичко-полицијског универзитета
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Меморијалног центра „Старо сајмиште”
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-6101/2022
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-6103/2022
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-6105/2022
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-6106/2022
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-6204/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-6063/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-6064/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-6065/2022
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за лекове и медицинска средства Србије за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена угља за индустријску и широку потрошњу
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о раду Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Новог Пазара, Република Србија и града Бурса, Република Турска
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6236/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6237/2022
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о мерним трансформаторима који се користе за обрачун електричне енергије
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о одређивању сидришта
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-2/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-3/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-4/22
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о пружању услуга земаљског опслуживања на аеродромима
 • РЕШЕЊЕ о продужењу статуса вршитељке дужности помоћнице Поверенице за заштиту равноправности
 • ЛИСТА лекова који се издају без лекарског рецепта и који се могу рекламирати у средствима јавног информисања
Друге организације
 • ЦЕНОВНИК основних производа шумарства – дрвних сортимената
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комунално стамбеног предузећа „Александровац”, Александровац
ОГЛАСИ

Поделите: