Објављен „Службени гласник РС“ број 88 од 11.9.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 88 од 11.9.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
  • ЗАКОН о заштити потрошача
Други државни органи и државне организације
  • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о утврђивању цена здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите
  • ПРАВИЛНИК о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите

Поделите: