Објављен „Службени гласник РС“ број 87 од 27.9.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 87 од 27.9.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике

УКАЗ о додели одликовања

Влада
 • УРЕДБА о раду Националног комитета за олакшице у ваздушном саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Програма пословања са финансијским планом Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије — АМРЕС” за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о повећању капитала Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Привредног друштва с ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа „Метохија”, Београд за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Ниша, Република Србија и града Арла, Република Француска
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о придруженом чланству града Београда асоцијацији градова „EUROCITIES”
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о пријави преноса физички преносивих средстава плаћања преко државне границе
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/1166
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/1167
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/1168
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/1169
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/1170
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/1232
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/1233
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/1234
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/1266
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/1267
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/1268
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/1465
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/1472
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/1476
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/1477
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о дозволама и центрима за обуку падобранаца
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о дозволама и центрима за обуку пилота параглајдера
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о захтевима за процедуре које се односе на планове лета у предполетној фази
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у августу 2017. године
 • ЛИСТУ авио-превозилаца којима је забрањено или ограничено летење у Европској унији
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине”, Нови Сад
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Топлана — Шабац”, Шабац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Стари град”, Шабац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Водовод — Шабац”, Шабац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈП „Инфраструктура Шабац”, Шабац
ОГЛАСИ

Поделите: