Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 86 od 9.11.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o uslovima za pripremu dokumenta za pouzdano elektronsko čuvanje i formatima dokumenta koji su pogodni za dugotrajno čuvanje
 • UREDBA o izmenama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 86 od 9.11.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, RS broj 56
 • ODLUKA o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, RS broj 57
 • ODLUKA o izboru zamenika javnog tužioca, RS broj 58 ODLUKA o izboru zamenika javnog tužioca, RS broj 59
 • ODLUKA o prestanku funkcije predsednika Višeg suda u Beogradu
 • ODLUKA o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Nišu
 • ODLUKA o prestanku funkcije predsednika Trećeg osnovnog suda u Beogradu
 • ODLUKA o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
Vlada
 • UREDBA o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci velike droplje”
 • UREDBA o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2019–2021. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa
 • UREDBA o uslovima za pripremu dokumenta za pouzdano elektronsko čuvanje i formatima dokumenta koji su pogodni za dugotrajno čuvanje
 • UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini
 • UREDBA o izmenama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
 • ODLUKA o izradi Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog fudbalskog stadiona
 • ODLUKA o osnivanju Privrednog društva „SPV PČINJA” d.o.o. Vranje
 • ODLUKA o osnivanju Privrednog društva „SPV IBAR” d.o.o. Kraljevo
 • ODLUKA o osnivanju Privrednog društva „SPV SAVA” d.o.o. Sremska Mitrovica
 • ODLUKA o osnivanju Privrednog društva „SPV TISA” d.o.o. Novi Sad
 • ODLUKA o osnivanju Privrednog društva „SPV LEPENICA” d.o.o. Kragujevac
 • ODLUKA o osnivanju Privrednog društva „SPV DUNAV” d.o.o. Novi Sad
 • ODLUKA o osnivanju Privrednog društva „SPV AVALA” d.o.o. Beograd
 • ODLUKA o izmeni Odluke o utvrđivanju cene skladištenja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte u skladištima u javnoj svojini
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe u cilju pripreme i izrade Nacrta zakona koji će na celovit način regulisati pitanje finansijske pomoći i podrške srpskom stanovništvu na teritoriji AP Kosovo i Metohija
 • ODLUKA o dopuni Odluke o obrazovanju Radne grupe za unapređenje sistema paušalnog oporezivanja
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za realizaciju aktivnosti u vezi sa poveravanjem indirektnog upravljanja programom IPARD
 • REŠENJE o razrešenju načelnika Severnobačkog upravnog okruga sa sedištem u Subotici
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Severnobačkog upravnog okruga sa sedištem u Subotici
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Podunavskog upravnog okruga sa sedištem u Smederevu
 • REŠENJE o razrešenju načelnika Braničevskog upravnog okruga sa sedištem u Požarevcu
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Braničevskog upravnog okruga sa sedištem u Požarevcu
 • REŠENJE o razrešenju načelnika Pomoravskog upravnog okruga sa sedištem u Jagodini
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Pomoravskog upravnog okruga sa sedištem u Jagodini
 • REŠENJE o razrešenju načelnika Borskog upravnog okruga sa sedištem u Boru
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Borskog upravnog okruga sa sedištem u Boru
 • REŠENJE o razrešenju načelnika Zaječarskog upravnog okruga sa sedištem u Zaječaru
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Zaječarskog upravnog okruga sa sedištem u Zaječaru
 • REŠENJE o razrešenju načelnika Moravičkog upravnog okruga sa sedištem u Čačku
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Moravičkog upravnog okruga sa sedištem u Čačku
 • REŠENJE o razrešenju načelnika Raškog upravnog okruga sa sedištem u Kraljevu
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Raškog upravnog okruga sa sedištem u Kraljevu
 • REŠENJE o razrešenju načelnika Rasinskog upravnog okruga sa sedištem u Kruševcu
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Rasinskog upravnog okruga sa sedištem u Kruševcu
 • REŠENJE o razrešenju načelnika Kosovskog upravnog okruga sa sedištem u Prištini
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Kosovskog upravnog okruga sa sedištem u Prištini
 • REŠENJE o razrešenju načelnika Pećkog upravnog okruga sa sedištem u Peći
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Pećkog upravnog okruga sa sedištem u Peći
 • REŠENJE o razrešenju načelnika Prizrenskog upravnog okruga sa sedištem u Prizrenu
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Prizrenskog upravnog okruga sa sedištem u Prizrenu
 • REŠENJE o razrešenju načelnika Kosovsko-mitrovačkog upravnog okruga sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Kosovsko-mitrovačkog upravnog okruga sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Nacionalne komisije za računovodstvo
 • REŠENJE o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Piteštiju, Rumunija
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju izmena i dopuna Finansijskog plana Agencije za restituciju za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između gradske opštine Čukarica, Republika Srbija i grada Heraklion, Republika Grčka
 • REŠENJE o davanju saglasnosti da organizacija u oblasti sporta u svom nazivu sadrži naziv „Srbija”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti da sportska organizacija u svom nazivu sadrži naziv „Srbija”
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10839/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10840/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10844/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10610/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10613/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o utvrđivanju radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u Ministarstvu finansija — Poreska uprava
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-100/2018
Pravosuđe
 • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 64232/16, Gordana Nišević Tadić protiv Srbije
 • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 33104/16, Miodrag Matović protiv Srbije
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova
 • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge
Republička izborna komisija
 • REŠENJE o dodeli mandata članova Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine
 • REŠENJE o dodeli mandata članova Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne manjine
 • REŠENJE o dodeli mandata članova Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine
 • REŠENJE o dodeli mandata članova Nacionalnog saveta bugarske nacionalne manjine
 • REŠENJE o dodeli mandata članova Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine
 • REŠENJE o dodeli mandata članova Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine
 • REŠENJE o dodeli mandata članova Nacionalnog saveta grčke nacionalne manjine
 • REŠENJE o dodeli mandata članova Nacionalnog saveta egipatske nacionalne manjine
 • REŠENJE o dodeli mandata članova Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine
 • REŠENJE o dodeli mandata članova Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine
 • REŠENJE o dodeli mandata članova Nacionalnog saveta poljske nacionalne manjine
 • REŠENJE o dodeli mandata članova Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine
 • REŠENJE o dodeli mandata članova Nacionalnog saveta rusinske nacionalne manjine
 • REŠENJE o dodeli mandata članova Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine
 • REŠENJE o dodeli mandata članova Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine
 • REŠENJE o dodeli mandata članova Nacionalnog saveta ukrajinske nacionalne manjine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0112/17-11
Druge organizacije
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje
 • ODLUKA o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalprojekt”, Bačka Palanka
OGLASI

Podelite: