Објављен „Службени гласник РС“ број 86 од 3.8.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 86 од 3.8.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
  • ОДЛУКА о броју и избору потпредседника Народне скупштине
  • ОДЛУКА о именовању генералног секретара Народне скупштине
  • ОДЛУКА о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
  • ОДЛУКА о саставу сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама
  • ОДЛУКА о саставу Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање
Други државни органи и државне организације
  • ЛИСТА лица која су стекла право на пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког дигиталног, односно аналогног преноса
Друге организације
  • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ADALYA TOBACCO д.о.о. Београд
  • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

Поделите: