Објављен „Службени гласник РС“ број 86 од 11.10.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 86 од 11.10.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора – сталног представника Републике Србије – шефа Сталне мисије Републике Србије при Савету Европе у Стразбуру
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Вануату, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Канбери
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Вануату, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Канбери
Влада
 • РЕВИДИРАНА ФИСКАЛНА СТРАТЕГИЈА за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ветеринарско-санитарним условима, односно општим и посебним условима за хигијену хране животињског порекла, као и о условима хигијене хране животињског порекла
 • ПРАВИЛНИК о оверавању материјализованих мера дужине – мерила дужине опште намене
 • ПРАВИЛНИК о оверавању таксиметара
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о клиничком испитивању лекова у хуманој медицини
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања”, Аранђеловац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања”, Аранђеловац
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Правосуђе
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 4504/17, Стевановић против Србије
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 73865/16, М.Ђ. и други против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 34167/15, Коломпар против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 67369/16, Радио-дифузно предузеће Б92 а.д. против Србије
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Тврђава”, Бач
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Тврђава”, Бач

Поделите: