Објављен „Службени гласник РС“ број 85 од 2.8.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 85 од 2.8.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
  • ОДЛУКА о избору председника Народне скупштине
Локална самоуправа
  • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Градска топлана”, Велика Плана

Поделите: