Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 84 od 5.10.2023. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 84 od 5.10.2023. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Italiji
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Tunis
Vlada
 • UREDBA o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom
 • STRATEGIJA bezbednosti saobraćaja Republike Srbije za period od 2023. do 2030. godine sa Akcionim planom za period od 2023. do 2025. godine
 • STRATEGIJA aktivnog i zdravog starenja u Republici Srbiji za period od 2024. do 2030. godine
 • PROGRAM upravljanja muljem u Republici Srbiji za period 2023–2032. godine
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna konsolidovanog računa trezora kod Uprave za trezor
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku polaganja ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • PRAVILNIK o bližim uslovima za držanje opasne hemikalije u prodajnom prostoru i načinu obeležavanja tog prostora
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-32/2023
Pravosuđe
 • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 49714/22, Zarić protiv Srbije
 • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 35107/22, Živkov Aksin protiv Srbije
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o utvrđivanju stope redovne tromesečne premije osiguranja depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica za 2024. godinu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za harmonizaciju propisa i normativne poslove u Stručnoj službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za žalbe i izvršenja u oblasti pristupa informacijama u Stručnoj službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za zaštitu prava lica i prenos podataka o ličnosti u Stručnoj službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za međunarodne odnose, domaću saradnju i projekte u Stručnoj službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za procesuiranje prekršaja u Stručnoj službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za izveštavanje i analitičke poslove u Stručnoj službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti šefa Kabineta – Kabinet Poverenika u Stručnoj službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • REŠENJE o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u septembru 2023. godine
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-46-00-0483/22-08
Druge organizacije
 • PRAVILNIK o utvrđivanju ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad kod poslodavaca
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, „Resava-gas“ d.o.o. Svilajnac
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JP Komunalac Novi Bečej
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JKP Čoka, Čoka
 • ISPRAVKA Odluke o utvrđivanju naknada prethodnog postupka procene kvaliteta kontinuirane edukacije i procene kvaliteta izvođenja akreditovanih programa kontinuirane edukacije
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora JKP „Zelen”, Arilje
OGLASI

Podelite: